سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه کیا

  امکانات

دسترسي پذيري تلفن همراه و قيمت مناسب پيامك آنرا تبديل به ابزار مناسب جهت اطلاع رساني،تبليغات و ارتباط با مشتريان نموده است.

شبكه كيا با در اختيار داشتن بانك هاي اطلاعاتي متنوع از تلفن همراه كل كشور،امكان تعيين بازار هدف را براي مخاطبان ميسر ساخته

و پيامك هاي آنها را در بستري مطمين و در اسرع وقت ارسال منمايد.

با توجه به نياز مشتريان عزيز پنل هاي پيام كوتاه در امكانات و هزينه هاي مختلف فراهم شده است.